Finanční příspěvek od vaší pojišťovny

inBalance - pro radost z pohybu

Zdravotní pojišťovny nabízí možnost čerpat příspěvek na sportovní aktivity do kterých patří i tréninky inBalance. Příspěvek lze čerpat z pravidla 1x ročně na každý program, který pojišťovna nabízí. Vyhledali jsme pro vás bližší informace z těchto pojišťoven:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP),
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VOZP),
  • Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra České republiky (211),
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP).

K čerpání příspěvku budete potřebovat doklad o zaplacení tréninků. Doklad vám automaticky zašleme po obdržení platby, případně nás prosím kontaktujte na krejci@inbalance.cz.

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Všeobecná zdravotní pojišťovna dětem nabízí čerpání finančního příspěvku z fondu prevence.

Výše příspěvku:
2.000 Kč

Název fondu:
Pohybové aktivity pro děti, dospělé a seniory

Jak čerpat příspěvek:

Bližší informace jak příspěvek čerpat naleznete zde: www.klubpevnehozdravi.cz/deti/

(Kliknout na zelený nadpis Pohybové aktivity ve škole i mimo ni, snížení nadváhy.)

 

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky (VOZP)

Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky nabízí možnost čerpat finanční příspěvek z programu Pohyb pro děti v rámci příspěvku na prevenci.

Výše příspěvku:
1000 Kč

Název programu:
Program POHYB pro děti

Jak čerpat příspěvek:

Bližší informace jak příspěvek čerpat naleznete zde: www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci/

 

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky (211)

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky nabízí možnost čerpat finanční příspěvek z preventivních programů.

Výše příspěvku:
1500 Kč na organizované sportovní a pohybové aktivity určené pro děti

Název programu:
Sportovní pohybové aktivity pro děti

Jak čerpat příspěvek:

Bližší informace jak příspěvek čerpat naleznete zde: https://www.zpmvcr.cz/pojistenci/bonusy-na-prevenci/sportovni-pohybove-aktivity-dite

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP)

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna nabízí možnost čerpat finanční příspěvek z preventivního programu děti a mládež.

Výše příspěvku:
500 Kč na pravidelné sportovní kroužky + 1000 Kč na letní tábory

Název programu:
Děti a mládež
Sportovní kroužky nebo Letní tábory

Jak čerpat příspěvek:

Bližší informace jak příspěvek čerpat naleznete zde: https://www.cpzp.cz/programy/index.php?deti