Doplnění údajů

inBalance - pro radost z pohybu

Dle § 3e platného zákona o podpoře sportu č. 115/2001 Sb. jsme povinni vést evidenci členů v Rejstříku sportovních organizací minimálně v rozsahu jméno, příjmení a rodné číslo.

Proto prosíme o doplnění rodného čísla dětí, které navštěvují (nebo navštěvovaly) inBalance: